Do Łącka na golfa czy na konie?      "Gmina Łąck wystąpiła do ministra rolnictwa o  przekazanie 183ha gruntów pod luksusowe pola golfowe i bazę hotelową. Kompletnie zaskoczyła tym Stado Ogierów w Łącku, które dzierżawi te tereny." – pisze Płocki oddział Gazety Wyborczej. Wójt gminy Łąck Zbigniew Białecki przedstawia imponujący program jej rozwoju. Planuje wybudować wielki ośrodek hotelarsko – rekreacyjny, do tego przedsięwzięcia ma już nawet pewnego inwestora.

(2008-03-06 00:23:33, 1 komentarz) » czytaj więcej...